KeyPressed

KeyPressed - funkcja

Testuje naciśnięcie klawisza.

Deklaracja:

KeyPressed: boolean

Funkcja sprawdza czy w buforze klawiatury znajdują się znaki. Jeżeli tak - zwraca wartość true, jeżeli nie - zwraca wartość false. Funkcja nie pobiera znaków z bufora klawiatury ani nie czeka na naciśnięcie klawisza. Funkcja KeyPressed nie jest w stanie wykryć naciśnięcia klawiszy Shift, Alt, Ctrl, NumLock, CapsLock itp.