NoSound

NoSound - procedura

Wyłącza dźwięk wydawany przez wewnętrzny głośnik.

Deklaracja:

NoSound

Przykład:

Przez pół sekundy generuje dźwięk o częstotliwości 440 Hz.

Sound(440);
Delay(500);
NoSound;