ReadKey

ReadKey - funkcja

Wczytuje znak z klawiatury.

Deklaracja:

ReadKey: char

Zwraca pobrany z bufora klawiatury znak (dokładnie jeden). Pobrany znak nie jest wypisywany na ekranie. Teoretycznie jeżeli bufor klawiatury jest pusty funkcja czeka na naciśnięcie klawisza.

Przykład:

Czyszczenie bufora klawiatury.

while KeyPressed do klaw:=ReadKey;