TextBackground

TextBackground - procedura

Ustawia kolor tła.

Deklaracja:

TextBackground(kolor: byte)

Kolor - liczba z zakresu 0-7 oznaczjąca kolor tła wyświetlanych znaków.

W module CRT zostały zdefiniowane następujące stałe:

const 
Black = 0; 
Blue = 1; 
Green = 2; 
Cyan = 3; 
Red = 4; 
Magneta = 5; 
Brown = 6; 
LightGray = 7;