TextColor

TextColor - procedura

Ustawia kolor wyświetlanych znaków.

Deklaracja:

TextColor(kolor: byte)

Kolor - liczba z zakresu 0-15 oznaczająca kolor wyświetlanych zanków.

W module CRT zostały zdefiniowane następujące stałe:

const 
Black = 0; 
Blue = 1; 
Green = 2; 
Cyan = 3; 
Red = 4; 
Magneta = 5; 
Brown = 6; 
LightGray = 7; 
DarkGray = 8; 
LightBlue = 9; 
LightGreen= 10; 
LigtCyan = 11; 
LightRed = 12; 
LightMagneta= 13; 
Yellow = 14;
White =15;