DiskFree

DiskFree - funkcja

Podaje liczbę wolnych bajtów na określonym dysku.

Deklaracja:

DiskFree(dysk: byte): longint

Dysk - numer badanego dysku (0 - bieżący, 1 - A, 2 - B, itd.).

Gdy podamy błędny numer dysku funkcja zwróci wartość -1.