DosExitCode

DosExitCode - funkcja

Zwraca kod błędu zakończonego programu (wywołanego procedurą Exec).

DosExitCode: word

Młodszy bajt wyniku jest kodem zwracanym przez wywołany podprogram. Starszy bajt wyniku może przyjmować następujące wartości:

0 - normalne zakończenie programu,

1 - program przerwany przez Ctrl-C,

2 - program przerwany przez błąd sprzętowy,

3 - program przerwany przez procedurę Keep.