EnvCount

EnvCount - funkcja

Zwraca liczbę zmiennych środowiskowych systemu DOS.

Deklaracja:

EnvCount: integer

Zwraca liczbę łańcuchów tekstowych zawierających deklaracje zmiennych środowiskowych systemu operacyjnego. Każdy łańcuch jest postaci nazwa=wartość, np. PATH=C:\DOS;C:\BATCH.

Łańcuchy tekstowe zawierające deklaracje zmiennych środowiskowych można odczytać za pomocą funkcji EnvStr.