EnvStr

EnvStr - funkcja

Zwraca podany łańcuch tekstowy zawierający deklaracje zmiennych środowiskowych systemu operacyjnego.

Deklaracja:

EnvStr(nr: integer): string

nr - numer pobieranej zmiennej środowiskowej.

Zwracany łańcuch tekstowy zawiera deklarację zmiennej środowiskowej w postaci nazwa=wartość, np. SHELL=C:\DOS\COMMAND.COM. Jeśli nr jest mniejsze od 1 lub większe od EnvCount funkcja zwraca łańcuch pusty.