FExpand

FExpand - funkcja

Tworzy pełną kwalifikowaną (wraz ze ścieżką dostępu) nazwę pliku.

Deklaracja:

FExpand(sciezka: PathStr): PathStr

sciezka zawiera nazwę pliku (może być częściowo lub w pełni kwalifikowana).

W wyniku działania funkcji podana nazwa zostanie zamieniona na pisaną dużymi literami i będzie zawierała nazwę dysku z dwukropkiem, ścieżkę dostępu poczynając od katalogu głównego oraz nazwę zbioru. Typ PathStr jest zdefiniowany w module DOS jako string[79].

Przykład:

Załóżmy, że bieżącym katalogiem jest katalog C:\SOURCE\PAS. W wyniku działania funkcji FExpand otrzymamy następujące rezultaty:

FExpand('test.pas') -> ‘C:\SOURCE\PAS\TEST.PAS’

FExpand('..\*.TPU') -> ‘C:\SOURCE\*.TPU’

FExpand('c:\bin\turbo.exe') -> ‘C:\BIN\TURBO.EXE’