FSplit

FSplit - procedura

Rozbija pełną ścieżkę dostępu do zbioru na składowe.

Deklaracja:

FSplit(pelnanazwa: PathString; var dir: DirStr; var nazwa: NameStr; var roz: ExtStr)

pelnanazwa - pełna nazwa pliku wraz ze ścieżką dostępu.

dir - nazwa dysku i katalogów prowadzących do pliku.

nazwa - nazwa pliku.

roz - rozszerzenie nazwy pliku.

W module DOS zdefiniowane są następujące typy:

type 
  PathStr = string[79]; 
  DirStr = string[67]; 
  NameStr = string[8]; 
  ExtStr = string[4];