GetCBreak

GetCBreak - procedura

Służy do testowania ustawienia przerwania Ctrl-Break w systemie DOS.

Deklaracja:

GetCBreak(var stan: boolean)

Zmienna stan zwraca informację o bieżącym statusie przerwania Ctrl-Break. Wartość true oznacza, że przerwanie może być wywołane przy każdym odwołaniu się programu do systemu operacyjnego, a wartość false oznacza możliwość wywołania przerwania tylko przy wywołaniu operacji wejścia-wyjścia konsoli (ekran i klawiatura), drukarki lub portów komunikacyjnych.