GetDate

GetDate - procedura

Służy do odczytu daty systemowej.

Deklaracja:

GetDate(var rok, miesiac, dzien, dzientyg: word)

Zmienne rok, miesiac, dzien i dzientyg zwracają aktualny rok (1980-2099), miesiąc (1-12), dzień (1-31) i numer dnia tygodnia (0-6, 0 oznacza niedzielę).