GetFAttr

GetFAttr - procedura

Podaje atrybuty określonego pliku.

Deklaracja:

GetFAttr(var F; var atrybuty: word)

Zmienna F musi być zmienną plikową, plik musi zostać skojarzony z jej nazwą, lecz nie może być otwarty.

Zmienna atrybuty przekazuje informację o atrybutach testowanego pliku. Jej wartość jest sumą odpowiednich stałych zdefiniowanych w module DOS:

const
  ReadOnly = 1; {Zbiór tylko do odczytu}
  Hidden = 2; {Zbiór systemowy}
  SysFile = 4; {Zbiór systemowy}
  VolumeID = 8; {Nazwa dysku}
  Directory = 16; {Katalog}
  Archive = 32; {Zbiór był archiwizowany}
  AnyFile = 63; {Dowolny zbiór}

Zmienna DosError może zwrócić następujące kody błędów:

3 - zła ścieżka dostępu,

5 - plik niedostępny.