GetFTime

GetFTime - procedura

Służy do odczytu daty i czasu ostatniej modyfikacji podanego pliku.

Deklaracja:

GetFTime(var F; var czas: longint)

Zmienna F musi być zmienną plikową, plik musi zostać skojarzony z jej nazwą, lecz nie może być otwarty.

Zmienna czas zwraca w postaci upakowanej datę i czas ostatniej modyfikacji podanego zbioru. Do odkodowania daty i czasu można użyć procedury UnpackTime.

Zmienna DosError może zwrócić błąd o kodzie nr 6 (invalid file handle).