GetIntVec

GetIntVec - procedura

Służy do odczytania adresu procedury obsługi przerwania o podanym numerze.

Deklaracja:

GetIntVec(nr: byte; var wektor: pointer)

nr - numer przerwania (0-255), którego adres procedury obsługi chcemy odczytać.

Zmienna wektor zwraca odczytany adres.

Jeżeli w naszym programie chcemy zamienić standardową procedurę obsługi przerwania na swoją, adres standardowej procedury należy zapamiętać i przed zakończeniem programu przywrócić z powrotem.