GetVerify

GetVerify - procedura

Sprawdza czy włączona jest weryfikacja zapisów dyskowych w systemie operacyjnym.

Deklaracja:

GetVerify(var weryfikacja: boolean)

Jeżeli zmienna weryfikacja po wykonaniu procedury GetVerify ma wartość true, to znaczy, że weryfikacja zapisów jest włączona.