Keep

Keep - procedura

Kończy wykonywanie programu, pozostawiając go w pamięci jako rezydentny.

Deklaracja:

Keep(kod: word)

kod - kod błędu jaki zostanie przekazany systemowi operacyjnemu.

Przerwany program pozostaje w pamięci łącznia z danymi, stosem oraz stertą. Należy odpowiednimi dyrektywami kompilatora zarezerwować dla stosu i sterty możliwie jak najmniej pamięci (tylko tyle ile jest faktycznie potrzebne do prawidłowego działania programu).