SetCBreak

SetCBreak - procedura

Ustawia sposób reakcji systemu operacyjnego na przerwanie Ctrl-Break.

Deklaracja:

SetCBreak(stan: boolean)

Zmienna stan steruje statusem przerwania Ctrl-Break. Wartość true oznacza, że przerwanie może być wywołane przy każdym odwołaniu się programu do systemu operacyjnego, a wartość false oznacza możliwość wywołania przerwania tylko przy wywołaniu operacji wejścia-wyjścia konsoli (ekran i klawiatura), drukarki lub portów komunikacyjnych.