SetFAttr

SetFAttr - procedura

Ustawia atrybuty podanego pliku.

Deklaracja:

SetFAttr(var F; atrybuty: word)

Zmienna F musi być zmienną plikową, plik musi zostać skojarzony z jej nazwą, lecz nie może być otwarty.

Zmienna atrybuty zawiera informację o ustawianych atrybutach. Jej wartość jest sumą odpowiednich stałych zdefiniowanych w module DOS:

const
ReadOnly = 1; {Zbiór tylko do odczytu}
Hidden = 2; {Zbiór systemowy}
SysFile = 4; {Zbiór systemowy}
VolumeID = 8; {Nazwa dysku}
Directory = 16; {Katalog}
Archive = 32; {Zbiór był archiwizowany}
AnyFile = 63; {Dowolny zbiór}

Zmienna DosError może zwrócić następujące kody błędów:

3 - zła ścieżka dostępu,

5 - plik niedostępny.