SetFTime

SetFTime - procedura

Ustawia datę i czas ostatniej modyfikacji podanego zbioru.

Deklaracja:

SetFTime(var F; czas: longint)

Zmienna F musi być zmienną plikową, plik musi zostać skojarzony z jej nazwą, lecz nie może być otwarty.

Zmienna czas zawiera w postaci upakowanej datę i czas ustawianej ostatniej modyfikacji podanego pliku. Do upakowania daty i czasu można użyć procedury PackTime. Zmienna DosError może zwrócić błąd o kodzie nr 6 (invalid file handle).