SetIntVec

SetIntVec - procedura

Ustawia adres procedury obsługi dla podanego przerwania.

Deklaracja:

SetIntVec(nr: byte; wektor: pointer)

nr - numer (0-255) przerwania, dla którego chcemy ustawić adres procedury obsługi.

Wektor - ustawiany adres procedury obsługi przerwania. Do podania adresu procedury używa się na ogół operatora @.