SetTime

SetTime - procedura

Ustawia czas systemowy.

Deklaracja:

SetTime(godz, min, sek, ssek: word)

Dopuszczalne zakresy parametrów:

godz - od 0 do 23,

min - od 0 do 59,

sek - od 0 do 59,

ssek - od 0 do 99.

Gdy podane zostaną nieprawidłowe wartości, wywołanie procedury zostanie zignorowane.