SwapVectors

SwapVectors - procedura

Zamienia zawartość adresów zapisanych w zmiennych SaveIntXX modułu System z odpowiednimi bieżącymi wektorami przerwań.

Deklaracja:

SwapVectors

Procedura jest przeważnie używana przed i po wykonaniu procedury Exec przywracając na czas wykonywania wywoływanego procedurą Exec podprogramu oryginalne wartości wektorów (adresów procedur obsługi) przerwań.