Import danych

Program umożliwia importowanie danych uczniów z pliku CSV (menu Plik->Import z CSV). Poszczególne pola w pliku CSV powinny być oddzielone od siebie separatorami - średnikami lub przecinkami. W ramach jednego pliku nie można mieszać różnych separatorów. Obsługiwane są następujące pola:

 • plec - m - mężczyzna, k - kobieta,
 • nazwisko
 • imie
 • imie2 - drugie imię
 • pesel
 • data_ur - data urodzenia
 • msc_ur - miejsce urodzenia (np. Warszawa)
 • msc_ur_m - miejscownik miejsca urodzenia (np. Warszawie)
 • poziom - poziom klasy (np. 2)
 • symbol - symbol klasy (np. c)
 • nr_dz - numer ucznia w dzienniku
 • nr_ku - numer ucznia w księdze ucznia
 • nr_leg - numer legitymacji
 • ob_ue - czy jest obywatelem Unii Europejskiej (t lub n)
 • ob_polskie - czy jest obywatelem Polski (t lub n)

Plik CSV musi zawierać wiersz nagłówkowy z nazwami pól takimi, jak podane wyżej. Kolejność zapisu pół w pliku jest dowolna. Nie muszą występować wszystkie wymienione pola.

 

 

pobierzUżytkownicy programów zapisujących pliki z danymi uczniów w formacie SOU (np. programów firmy Vulcan) mogą skorzystać z arkusza z makrami w excelu SOUdoCSV.xlsm, służącymi do wygenerowania pliku CSV na podstawie posiadanych danych zapisanych w formacie SOU. Makro zostało napisane i przetestowane w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2007.

Przy otwieraniu arkusza ukaże się ostrzeżenie o zabezpieczeniach.

Excel ostrz

 Klikamy w "Opcje..."

Excel alert

W okienku Alert zabezpieczeń zaznaczmy opcję "Włącz tę zawartość" i zatwierdzamy OK.

Następnie w okienku wyboru pliku wskazujemy nasz plik SOU z danymi uczniów, zatwierdzamy,

Excel skladnia

w okienku "Błąd składni XML" klikamy OK i... to już koniec. Możemy zamknąć arkusz. W lokalizacji, z której wczytaliśmy plik SOU, znajduje się już dodatkowo gotowy plik o tej samej nazwie i rozszerzeniu csv, który możemy użyć do dalszej pracy.