Zmiany

wersja 0.12 opublikowana:  13.05.2013 r. o 11:35

 • poprawiono błąd tworzenia nazwy klasy przy imporcie z CSV
 • dodano w korespondencji seryjnej możliwość tworzenia list

wersja 0.11 opublikowana: 4.05.2013 o 19:10

 • dodano ręczne wprowadzanie danych uczniów
 • ukryto proces tworzenia dokumentu w korespondencji seryjnej - mniej bałaganu na ekranie
 • poprawiono określanie daty urodzenia i płci na podstawie numeru pesel
 • zaimplementowano funkcję kopiuj wklej w menu kontekstowym druków
 • możliwość edytowania danych w tabeli uczniów
 • w menu kontekstowym druków (prawy klawisz myszy) pojawiają się tylko opcje mające zastosowanie do wybranego elementu
 • wprowadzono w korespondencji seryjnej dodatkowe pole nr_dz2 - dwucyfrowy nr ucznia w dzienniku (01, 02, ...)
 • wprowadzono w korespondencji seryjnej dodatkowe pole Lp - kolejny numer ucznia dla którego drukowane jest pismo
 • nowe wzory karteczek do egzaminów z dwucyfrowym numerem ucznia
 • możliwość kasowania wzorów dokumentów
 • poprawiono błąd występujący przy kliknięciu nagłówka pierwszej kolumny w tabeli uczniów

wersja: 0.1 opublikowana: 28.04.2013 r. o 22:00

Pierwsza opublikowana wersja

wersja 0.11 opublikowana: 4.05.2013 o 19:10