Realizacja algorytmu dzielenia w Pythonie

 Algorytm dzielenia dwóch liczb

przykład algorytmu dzielenia liczb

x = float(input('x = '))
y = float(input('y = '))
if y == 0:
    print('Nie można dzielić przez 0')
else:
    z = x / y
    print('z =',z)

 W 1 linii programu za pomocą funkcji input wczytujemy ze standardowego wejścia (klawiatury) liczbę zmiennoprzecinkową (typu float), którą od razu zapamiętujemy w zmiennej x. Funkcja input wyświetla jednocześnie na ekranie tekst podany jako jej argument. W 2 linii analogicznie prosimy użytkownika o podanie drugiej liczby, którą przypisujemy do zmiennej y.

 Instrukcja warunkowa z linii 3 to blok wyboru (3) z naszego algorytmu.Instrukcja sprawdza czy y jest równe 0. Gdy warunek jest spełniony realizowana jest instrukcja print(), zapisana z wcięciem w linii 4 (blok wejścia/wyjścia (4)). Gdy warunek nie jest spełniony wykonywane są instrukcje zapisane z wcięciem po słowie kluczowym else z linii 5, w naszym przypadku są to instrukcje w liniach 6 i 7. Najpierw w linii 6 przypisujemy przypisujemy do zmiennej z wartość ilorazu x przez y (blok operacyjny (5)), a następnie w linii 7 wypisujemy otrzymany wynik (blok wejścia-wyjścia (6)). Na tym kończy się nasz program. W języku Python nie ma osobnej instrukcji informującej o zakończeniu programu.