Realizacja algorytmu rozwiązywania równania liniowego w JavaScript

 Algorytm rozwiązywania równania liniowego

przykład algorytmu rozwiązywania równania liniowego

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
var a = prompt("Podaj a","");
var b = prompt("Podaj b","");
if (a==0) 
  if (b==0) alert("Równanie tożsamościowe");
  else alert("Równanie sprzeczne");
else {
  var x = -b/a;
  alert("x = " + x);
};
</script> 
</body>
</html>