Silnia w Pythonie - iteracyjnie

Algorytm rozwiązywania równania liniowego


Algorytm iteracyjny obliczania funkcji silnia

n = int(input('n = '))
i = 1
s = 1
while i <= n:
    s *= i
    i += 1
print(n , '! =', s)