Sito Eratostenesa w javie

Algorytm rozwiązywania równania liniowego

Liczby pierwsze

import java.util.Scanner;

public class Sito {
 public static void main(String[] args) {
  int n,i,j;
  Scanner klaw=new Scanner(System.in);
  System.out.print("n = ");
  n=klaw.nextInt();
  if(n<2) System.out.println("Brak liczb pierwszych w podanym zakresie");
  else{
   boolean skr[] = new boolean[n+1];
   for(i=2;i<=n;i++) skr[i]=false;
   i=1;
   do{
    i++;
    if(!skr[i]){
     j=i*i;
     while(j<=n){
      skr[j]=true;
      j+=i;
     }
    }
   } while(i*i<=n);
   for(i=2;i<=n;i++) if(!skr[i]) System.out.printf("%10d",i);
  }
 }
}