abs

Abs - funkcja

Oblicza wartość bezwzględną podanej liczby.

Deklaracja:

Abs(x)

X - dana dowolnego typu „liczbowego”. Typ wyniku jest taki sam jak typ argumentu.