addr

Addr - funkcja

Zwraca dres podanego elementu.

Deklaracja:

Addr(x): pointer

X jest identyfikatorem dowolnej zmiennej, procedury lub funkcji.

Wynikiem jest wskaźnik, który wskazuje na x. Operator @ daje identyczny wynik jak funkcja Addr.