append

Append - procedura

Otwiera istniejący zbiór tekstowy w trybie dopisywania (wskaźnik zbioru jest ustawiany na końcu zbioru).

Deklaracja:

Append(var F: text)

F jest tekstową zmienną plikową, która musi być skojarzona z istniejącym zbiorem dyskowym (przy użyciu procedury Assign).

Procedura otwiera istniejący zbiór dyskowy o nazwie skojarzonej z F. Jeżeli odpowiedni zbiór nie istnieje powstanie błąd. Jeżeli F jest już otwarty to najpierw zostanie zamknięty a następnie otwarty ponownie. Wskaźnik zbioru jest ustawiany na końcu otwartego zbioru. Plik F jest plikiem tylko do zapisu. Jeśli w ostatnim 128. bajtowym bloku znajduje się znak końca zbioru (Ctrl-Z; ASCII-26) wskaźnik zbioru jest ustawiany na pierwszym wystąpieniu znaku końca zbioru w tym bloku. W tym przypadku nowy tekst będzie dołączany do zbioru zakończonego znakiem Ctrl-Z. Jeśli F jest z kojarzone z nazwą pustą (Assign(F,’’)) to po wywołaniu procedury Append F będzie skojarzone ze standardowym urządzeniem wyjściowym. Jeśli podczas kompilacji włączona jest opcja kontroli operacji wejścia-wyjścia {$I+} (standardowo włączona, można wyłączyć przez {$I-}) to funkcja IOResult zwróci wartość 0 gdy operacja przebiegła prawidłowo, lub kod odpowiedniego błędu gdy wystąpił błąd.