arctan

ArcTan - funkcja

Zwraca wartość funkcji atan podanego argumentu.

Deklaracja:

ArcTan(x: real): real

x - dowolne wyrażenie lub zmienna typu rzeczywistego. Wartość funkcji jest wyrażona w radianach.