chdir

ChDir - procedura

Zmienia bieżący katalog dyskowy.

Deklaracja:

ChDir(s: string)

Zmienna łańcuchowa S zawiera ścieżkę dostępu do wybieranego katalogu. Jeżeli ścieżka dostępu zawiera nazwę dysku, zostanie zmieniony dysk, również bieżący dysk. Jeśli program został skompilowany z opcją {$I-} (kontrola błędów operacji wejścia-wyjścia), funkcja IOResult zwróci wartość 0, jeżeli operacja zmiany katalogu przebiegła pomyślnie, lub niezerowy kod zaistniałego błędu.