close

Close - procedura

Zamyka otwarty plik.

Deklaracja:

Close(var F)

F - zmienna dowolnego typu plikowego.

Podczas zamykania pliku zapisywane są dane zawarte w buforze danych i zamykany jest odpowiedni zbiór dyskowy. Po zamknięciu pliku zmienna F może zostać skojarzona z innym zbiorem dyskowym. Jeżeli program został skompilowany z opcją {$I-} (kontrola błędów operacji wejścia-wyjścia), funkcja IOResult zwróci wartość 0, jeżeli operacja zamknięcia pliku przebiegła pomyślnie, lub niezerowy kod zaistniałego błędu.