concat

Concat - funkcja

Łączy łańcuchy znakowe.

Deklaracja:

Concat(s1 [,s2,...,sn]: string): string

Wszystkie parametry są typu string.

W wyniku otrzymujemy łańcuch będący połączeniem wszystkich podanych łańcuchów. Jeżeli długość łańcucha wynikowego przekracza 255 znaków, zwracanych jest pierwszych 255 znaków. Identyczny wynik daje użycie operatora +.

Przykład:

Następujące dwie instrukcje dają ten sam wynik:

var s: string; 
begin 
  s:=’abc’+’def’; {s=’abcdef’}
  s:=Concat(‘abc’,’def’); {s=’abcdef’} 
end.