cos

Cos - funkcja

Zwraca wartość funkcji cosinus dla podanego argumentu.

Deklaracja:

Cos(kat: real): real

Kąt jest wyrażony w radianach.