cseg

CSeg - funkcja

Zwraca aktualną wartość rejestr CS procesora.

Deklaracja:

CSeg: word

Zwraca segment adresu kodu dla kodu programu, w którym nastąpiło wywołanie funkcji CSeg.