dec

Dec - procedura

Zmniejsza wartość podanej zmiennej.

Deklaracja:

Dec(var x)

lub

Dec(var x; n: longint)

X - zmienna dowolnego typu porządkowego, której wartość ulegnie zmniejszeniu.

Wywołanie dec(x) jest równoważne instrukcji x:=x-1, a dec(x,n) jest równoważne x:=x-n. Używanie procedury dec, oraz inc, jest wskazane ze względu na większą przejrzystość zapisu oraz lepszy kod generowany przez kompilator.