delete

Delete - procedura

Wycina fragment danego łańcucha tekstowego.

Deklaracja:

Delete(var s: string; start, licznik: integer)

Procedura wycina z łańcucha tekstowego s poczynając od pozycji start licznik kolejnych znaków. Jeżeli liczba start jest większa od długości łańcucha, żaden znak nie jest wycinany. Jeżeli liczba znaków do wycięcia jest większa od długości łańcucha-start, wycinane są wszystkie znaki poczynając od pozycji start do końca.

Przykład:

Program wytnij;
var s: string; 
begin 
  s:=’abcdef’; 
  delete(s,1,2); {s=’cdef’} 
  s:=’abcdef’; 
  delete(s,3,2); {s=’abef’} 
  s:=’abcdef’; 
  delete(s,10,3); {s=’abcdef’} 
  s:=’abcdef’; 
  delete(s,3,10); {s=’ab’} 
end.