eof

Eof - funkcja

Testuje, czy wskaźnik pliku osiągnął koniec pliku.

Deklaracja:

Eof(var F): boolean

F - zmienna plikowa dowolnego typu.

Funkcja zwraca wartość true gdy wskaźnik pliku wyszedł za ostatni element pliku lub gdy plik jest pusty. W przeciwnym przypadku funkcja zwraca wartość false. Jeżeli program został skompilowany z opcją {$I-} (kontrola błędów operacji wejścia-wyjścia), funkcja IOResult zwróci wartość 0, gdy operacja przebiegła pomyślnie, lub niezerowy kod zaistniałego błędu.