eoln

Eoln - funkcja

Testuje czy wskaźnik pliku tekstowego osiągnął koniec wiersza.

Deklaracja:

Eoln(var F: text): boolean

F - plik tekstowy. Jeśli opuścimy parametr F, testowany jest standardowy plik wejściowy.

Funkcja zwraca wartość true gdy wskaźnik pliku jest ustawiony na znaku końca linii, lub gdy wartość funkcji Eof(F) jest równa true. W przeciwnym przypadku funkcja zwraca wartość false. Jeżeli program został skompilowany z opcją {$I-} (kontrola błędów operacji wejścia-wyjścia), funkcja IOResult zwróci wartość 0, gdy operacja przebiegła pomyślnie, lub niezerowy kod zaistniałego błędu.