erase

Erase - procedura

Usuwa zbiór z pamięci zewnętrznej (głównie dyskowej).

Deklaracja:

Erase(var F)

F - zmienna dowolnego typu plikowego.

Erase usuwa zbiór skojarzony przy pomocy procedury Assign ze zmienną plikową F. Zbiór musi być otwarty (Reset lub Rewrite). Jeżeli program został skompilowany z opcją {$I-} (kontrola błędów operacji wejścia-wyjścia), funkcja IOResult zwróci wartość 0, gdy operacja przebiegła pomyślnie, lub niezerowy kod zaistniałego błędu.