Sound

Sound - procedura

Włącza generowanie przez wewnętrzny głośnik dźwięku o określonej częstotliwości.

Deklaracja:

Sound(czestotliwosc: word)

Czestotliwosc - częstotliwość generowanego dźwięku w Hz. Do wyłączenia głośnika służy funkcja NoSound.