SetVerify

SetVerify - procedura

Ustawia lub kasuje weryfikację przez system operacyjny zapisów dyskowych.

Deklaracja:

SetVerify(stan: boolean)

Jeżeli zmienna stan ma wartość true weryfikacja zapisów dyskowych zostanie włączona, w przeciwnym wypadku weryfikacja zostanie wyłączona.