Realizacja algorytmu dzielenia w javie

 Algorytm dzielenia dwóch liczb

przykład algorytmu dzielenia liczb

import java.util.Scanner;
public class Dzielenie {
 public static void main(String[] args) {
  float x,y;
  Scanner klaw=new Scanner(System.in);
  System.out.print("x=");
  x=klaw.nextFloat();
  System.out.print("y=");
  y=klaw.nextFloat();
  if(y==0) 
   System.out.println("Nie można dzielić przez 0");
  else {
   float z;
   z=x/y;
   System.out.print("x/y=");
   System.out.println(z); 
  }
 } 
}

 

 W pierwszej linii programu informujemy, że będziemy korzystali z klasy Scanner z biblioteki util javy. Klasa Scanner zostanie użyta do wczytywania danych wejściowych w naszym programie. W języku java wykonywanie programu rozpoczyna się od wywołania publicznej funkcji statycznej main() zawartej w klasie, której nazwa jest zgodna z nazwą programu (program musi zostać zapisany w pliku Dzielenie.java i następnie skompilowany do pliku Dzielenie.class). Definicja klasy Dzielenie rozpoczyna się w 2 linii programu.W naszym przykładzie funkcja main() jest jedyną funkcją programu. Linia 3 zawiera początek definicji funkcji main, jest to początek realizacji naszego algorytmu (blok START (1)). W kolejnej linii deklarujemy dwie zmienne x, y, których za chwilę będziemy używali. W javie zmienne można deklarować w dowolnym miejscu przed ich użyciem, dlatego nie deklarujemy tutaj od razu zmiennej z, która być może wcale nie będzie nam potrzebna. W 5 linii deklarujemy i inicjujemy zmienną klaw jako obiekt typu Scanner. Podajemy, że źródłem danych tekstowych będzie strumień System.in, czyli klawiatura.

  Linie od 6 do 9 realizują operację wejścia/wyjścia (2), w której pobierane są dane wejściowe - dzielna i dzielnik.

 Instrukcja warunkowa z linii 10 to blok wyboru (3) z naszego algorytmu. Instrukcja sprawdza czy y jest równe 0. Gdy warunek jest spełniony realizowana jest instrukcja zapisana w linii 11 (w algorytmie blok wejścia wyjścia (4)). Gdy warunek nie jest spełniony wykonywana jest instrukcja znajdująca się po słowie kluczowym else, w naszym przypadku jest to instrukcja złożona, ujęta w nawiasy logiczne {} pomiędzy liniami 13 i 16. Najpierw w linii 13 deklarujemy zmienną z, teraz już wiemy, że będzie nam potrzebna, następnie w linii 14 obliczamy iloraz x przez y (blok operacyjny (5)), a następnie w liniach 15 i 16 wypisujemy otrzymany wynik (blok wejścia-wyjścia (6)).

 Nawias klamrowy } z linii 18 kończy funkcję main i zarazem działanie całego programu (blok końca algorytmu (7)), natomiast nawias klamrowy w linii 19 kończy definicję klasy Dzielenie.