InsLine

InsLine - procedura

Wstawia w bieżącym oknie pustą linię w miejscu gdzie znajduje się kursor.

Deklaracja:

InsLine

Wstawia pustą linię. Wszystkie linie poniżej kursora przesuwane są w dół (przy użyciu procedury BIOSa).