LowVideo

LowVideo - procedura

Ustawia obniżoną jaskrawość znaków.

Deklaracja:

LowVideo