GetTime

GetTime - procedura

Służy do odczytu bieżącego czasu zegara systemowego.

Deklaracja:

GetTime(var godz, min, sek, ssek: word)

Zmienne godz, min, sek i ssek zwracają odczytane wartości godziny, minut, sekund i setnych części sekundy. Prawdziwa dokładność pomiaru czasu przez zegar systemowy wynosi około 0.06s (1/17 sekundy).